SERVEIS

Serveis

La totalitat dels nostres serveis té com a finalitat la internacionalització de la teva empresa.

Els nostres serveis són totalment personalitzats i adaptats a les necessitats, capital humà, objectius, i recursos disponibles de la teva empresa, depenent de la fase del procés d’internacionalització en el que et trobis.

Els nostres clients són:
• Pimes o startups que no han exportat mai o amb exportacions esporàdiques, però sense un model definit i estructurat, i que volen començar la seva expansió internacional.
• Empreses amb presència internacional, però que desitgen ampliar la seva cartera de mercats i que necessiten assessorament específic.

Processos d´internacionalització

T’ajudem a expandir la teva empresa a mercats internacionals, creant una xarxa comercial, dissenyant i implementant una estratègia integral d’internacionalització.

A mida i orientada a resultats des del primer dia.

Serveis més freqüents

  • Assessorament i acompanyament en cadascuna de les fases del procés d’internacionalització.
  • Plans integrals d’internacionalització.
  • Prospecció de mercats.
  • Acompanyament en la creació del departament d’exportació de la teva empresa.
  • Subcontractació del departament d’exportació.

Màrqueting estratègic

T’ajudem a analitzar quins canvis o quines millores cal implementar a la teva empresa per afrontar amb èxit una estratègia comercial en un entorn competitiu internacional.

Des d’un enfocament orientat a resultats, t’ajudem a analitzar els teus mercats presents i potencials, factors d’oportunitat o d’amenaça, capacitats internes i fortaleses, serveis i productes.

Serveis més comuns

  • Anàlisi de la situació actual de l’empresa per detectar necessitats, ineficiències, oportunitats i possibilitats de millora per accedir a mercats internacionals.
  • Suport a la direcció en processos de formulació estratègica

Formació internacional

Oferim formació a mida en exportació per a la teva empresa. Els nostres cursos són pràctics i orientats a aconseguir que la teva empresa conegui i adquireixi les habilitats per gestionar un departament d’exportació i que pugui liderar processos comercials en entorns internacionals.

Formacions més habituals

  • Capacitació del departament d’exportació.
  • Eines i metodologia per fomentar la vocació global en totes les àrees de l’empresa.
  • Aspectes clau de la cultura i de la manera de negociar de cada mercat.

Algunes de les empreses que confien en nosaltres